Usluga obuhvaća savjetovanje i administrativnu i računovodstvenu podršku udrugama i ostalim neprofitnim organizacijama pri osnivanju i svakodnevnom radu.

Usluga obuhvaća pisanje Statuta u skladu sa zakonskim okvirom, usklađivanje i ispravljanje Statuta, sastavljanje godišnjih planova rada, financijskih planova, godišnjih izvještaja o radu, strateških planova, administrativna podrška – pisanje ugovora, odluka, izvještaja, upravljanje ljudskim resursima (zaposlenici, volonteri, vanjski suradnici).

Podrška pri osnivanju udruge

 • Savjetovanje o pravnim i organizacijskim oblicima osnivanja udruge
 • Izrada Statuta udruge
 • Priprema dokumentacije potrebne za upis u Registar udruga
 • Ispunjavanje RNO obrasca za upis u Registar neprofitnih organizacija
 • Pomoć pri osnivanju organizacijskih dijelova udruge

Upravljanje udrugama i drugim neprofitnim organizacijama

 • Izrada temeljnih dokumenata udruge – pravilnika, računovodstvenih politika, ugovora, odluka, zapisnika, izvještaja
 • Sastavljanje godišnjeg plana rada
 • Izrada godišnjeg financijskog plana i rebalansa proračuna
 • Predaja dokumentacije nadležnom uredu za opću upravu
 • Podrška kod samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola i ispunjavanje Upitnika o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola
 • Upravljanje ljudskim resursima (zaposlenici, volonteri, vanjski suradnici)
 • Vođenje potrebnih evidencija (članova, volontera
 • Izrada i predaja godišnjeg izvještaja o volontiranju
 • Knjigovodstvene i računovodstvene usluge