Pružamo potpunu uslugu vezanu za financiranje projekata putem bespovratnih potpora iz EU fondova i ostalih izvora. Usluga je namijenjena udrugama i drugim neprofitnim organizacijama, jedinicama regionalne i lokalne samouprave, javnim ustanovama, poduzetnicima i fizičkim osobama.

Usluga obuhvaća razvoj projektne ideje i pisanje projekta, ispunjavanje natječajne dokumentacije, prijava projekta, ugovaranje

U sklopu usluge upravljanja projektom po ugovorenim financijskim potporama za projekte, pružamo podršku u vidu:

  • Administrativnog upravljanja projektom: vođenje dokumentacije, arhiviranje, prikupljanje dokumenata, sastavljanje završnog izvješća;
  • Organizacijskog upravljanja projektom: formiranje i koordinacija projektnog tima, praćenje provedbe aktivnosti, osiguranje kvalitete provedbe projektnih aktivnosti;
  • Financijskog upravljanja projektom: upravljanje projektnim financijama, plaćanja, arhiviranje, izvještavanja, sastavljanje završnog izvještaja.

 

Ukoliko želite imate ideju ili već razrađeni projekt a ne znate kako do financijskih sredstava za realizaciju svog projekta, javite nam se.