Invise savjetovanje j.d.o.o. pruža računovodstveno-knjigovodstvene usluge, usluge izrade i provedbe projekata EU fondova te usluge grafičkog dizajna.

Specijalizirani smo za pružanje računovodstvenih usluga neprofitnim organizacijama,  a pružamo računovodstvene i druge usluge i malim i srednjim poduzećima i obrtnicima.

Usluga izrade projekata za EU fondove i ostale bespovratne potpore obuhvaća razvoj i pisanje projekata, ispunjavanje natječajne dokumentacije, prijava projekta, ugovaranje. Usluga je namijenjena svim fizičkim i pravnim osobama koje su prihvatljivi prijavitelji na natječaje (domaće i inozemne).

Grafički dizajn – usluga obuhvaća osmišljavanje vizualnog identiteta (naziv, logo, promotivni materijal, posjetnice), grafička priprema i prijelom digitalnih i tiskanih izdanja letaka, knjiga, brošura, izrada izložbi, reklamnih panoa, natpisa.

Web dizajn – usluga dizajniranja internetske stranice za klijente prema potrebama klijenata.