Informacija o drugom roku za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Poziva “Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije”

Informacija o drugom roku za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Poziva “Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije”

Ured za udruge objavio je kako će za navedeni Poziv, u okviru 1. grupe za dodjelu sredstava, biti drugog roka za prijavu koji je 10. prosinca 2018. Uvjetima Poziva propisano je kako će biti drugog roka za prijavu u slučaju