Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području socijalne djelatnosti i/ili obrazovanja, znanosti i istraživanja i/ili zaštite zdravlja i/ili ljudskih prava da se prijave za financijsku podršku projektima koji su usmjereni unaprjeđenju i pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.

Udruge sukladno ovom Javnom natječaju (u daljnjem tekstu: Natječaj) mogu prijaviti projekt za prioritetno područje:
Povećanje kapaciteta službenika zatvorskog sustava i probacije za provođenje pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora.
Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 1.250.000,00 (jedanmilijundvjestopedesettisuća) kuna.
Projekti se mogu prijaviti na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 200.000,00 (dvjestottisuća) kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 400.000,00 (četiristotisuća) kuna.
Rok za podnošenje prijedloga projekata je 18. siječnja 2019. godine.
Detaljne informacije i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.
Javni natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju podrške provođenju pojedinačnog programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora
Tagged on: