Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom objavio je javne natječaje za dodjelu za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada i u zaštitnim radionicama u ukupnom iznosu financiranja od 85.000.000,00 kn i to:

Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koji su obveznici poreza na dobit u iznosu od 20.000.000,00 kn.

Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod neprofitnih organizacija koje obavljaju dio gospodarske djelatnosti na otvorenom tržištu rada u iznosu od 15.000.000,00 kn.

Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenosti osoba s invaliditetom kod osoba s invaliditetom koje se samozapošljavaju i obavljaju gospodarsku djelatnost na otvorenom tržištu rada, a koje su obveznici poreza na dohodaku iznosu od 5.000.000,00 kn.

Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj novih tehnologija i poslovnih procesa u cilju zapošljavanja i održavanja zaposlenostiu zaštitnim radionicama u iznosu od 40.000.000,00 kn.

Javni natječaj za dodjelu posebnih sredstava za razvoj poslovnih procesa u cilju održavanja zaposlenostiu zaštitnim ili integrativnim radionicama u iznosu od 5.000.000,00 kn.

Rok za prijave na ove javne natječaje je 27.10.2018. godine.

Potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Tagged on: