Zagrebačka županija raspisuje javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i  humanitarnog značenja u 2018. godini. Zagrebačka županija poziva sve udruge i druge neprofitne organizacije (zaklade, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe -u nastavku: prijavitelji) kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija te čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja, da se prijave za financijsku podršku programima i projektima (u nastavku: program/projekt) koji doprinose razvoju kapaciteta udruga za pružanje zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih usluga u zajednici.

Javni natječaj objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora  za programe/projekte koje prijavitelji provode na području Županije ili programe/projekte provode za korisnike s područja Županije, u 2018. godini.

Svi izrazi koji se u ovom Javnom natječaju koriste za osobe u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način za muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

 

Prijavitelji, sukladno ovom Javnom natječaju, mogu prijaviti program/projekt za sljedeća programska područja koja su od posebnog interesa za Županiju:

 • zdravstveni, socijalni i humanitarni programi/projekti;
 • programi/projekti u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi,
 • programi/projekti u području zaštite od nasilja u obitelji.

 

Programi/projekti, koji se u okviru programskih područja iz članka 2. smatraju prioritetnim su:

 • Zdravstveni, socijalni i humanitarni programi/projekti:
 1. programi/projekti unapređenja i očuvanja zdravlja i prevencije bolesti:
 2. rano otkrivanje zloćudnih i kroničnih bolesti;
 3. unapređenje zdravlja djece i mladih;
 4. unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom;
 5. uništavanje ambrozije,
 6. prevencija i suzbijanje bolesti ovisnosti.
 7. programi/projekti od socijalnog značenja:
 8. a) psihosocijalna pomoć;
 9. b)     prevencija neprihvatljivog ponašanja djece i mladih,
 10. c) edukacija za buduće posvojitelje.
 • Programi/projekti u području zaštite od nasilja u obitelji:
 1. organizacija i provođenje pomoći za djecu i odrasle osobe – žrtve nasilja u obitelji,
 2. savjetovalište za djecu i odrasle osobe – žrtve nasilja u obitelji.
 • Programi/projekti u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi:
 1. promicanje zdravlja, prevencija bolesti, briga i skrb o socijalnim potrebama članova umirovljeničkih udruga te poboljšanju kvalitete života umirovljenika,
 2. poticanje kvalitete aktivnog življenja, resocijalizacije i integracije osoba starije životne dobi.

 

Ukupna planirana vrijednost Javnog natječaja je 2.200.000,00 kuna.

Financijska potpora za pojedini program/projekt može se odobriti u iznosu od najmanje 5.000,00 kuna, do najviše 200.000,00 kuna.

Izuzetno, financijska potpora može se odobriti u većem iznosu ukoliko se ista odobrava zajednici, savezu ili drugom krovnom obliku udruživanja većeg broja prijavitelja.

 

Rok za podnošenje prijava  prijedloga projekata/programa je zaključno do 05. travnja 2018. godine.

 

Prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti najviše jedan program/projekt u okviru ovog Javnog natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci (1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018.).

Ako prijavitelj prijavi više od jednog  programa/projekta bit će obaviješten da u roku od 2 (dva) dana od dana dobivanja obavijesti pisanim putem obavijesti Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb koji program/projekt želi prijaviti.

Ukoliko u traženom roku prijavitelj ne dostavi obavijest iz stavka 2. ovog članka, niti jedna prijava neće se uzeti u razmatranje te prijavitelj neće udovoljiti formalnim uvjetima Javnog natječaja.

 

Programe/projekte mogu prijaviti:

 • udruge;
 • druge neprofitne organizacije (zaklade, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija),
 • ustanove čija je djelatnost briga za djecu s posebnim potrebama, a čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne samouprave na području Zagrebačke županije.

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj poveznici.

Javni natječaj Zagrebačke županije za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja u 2018. godini
Tagged on: