Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2017. godine bili organizatori  volontiranja, da podnesu Izvješće o organiziranom volontiranju.

 
Prema članku 33. Zakona o volonterstvu (NN 58/07 i 22/13) i Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 9/18) organizatori volontiranja dužni su dostaviti godišnje izvješće o volontiranju Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i razvoja politike volonterstva.
 

Izvještajno razdoblje odnosi se na vrijeme od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2018. godine.

 
Izvješće o organiziranom volontiranju podnosi se putem web aplikacije možete pronaći na adresi volonteri.mdomsp.hr.

Izvješće o organiziranom volontiranju za 2017. godinu
Tagged on: