Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2017. godini, u kojem poziva fizičke i pravne osobe da predlože kandidate za:

  • Godišnju nagradu
  • Nagradu za životno djelo

Dodjeljuju se do tri Godišnje nagrade u obliku povelje i u novcu.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se u obliku medalje, povelje i u novcu.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Više informacija o Natječaju možete pogledati ovdje.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo Natječaj za dodjelu “Nagrade za promicanje prava djeteta” u 2017. godini
Tagged on: