Neprofitne organizacije obvezne su kao i druge pravne osobe voditi računovodstvo, a time i imaju obvezu vođenja poslovnih knjiga.

Neprofitne organizacije, za razliku od ostalih pravnih osoba, knjigovodstvo mogu voditi prema dva načela, jednostavnog ili dvostavnog (dvojnog) knjigovodstva.

Kada se primjenjuje jednostavno knjigovodstvo i koje poslovne knjige trebate voditi?

 

Pri osnivanju, neprofitna organizacija ima obvezu vođenja dvostavnog knjigovodstva prve tri godine postojanja.

Nakon isteka treće godine poslovanja, neprofitna organizacija može donijeti odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog načela. Da bi to mogla, mora zadovoljiti nekoliko uvjeta: da je vrijednost imovine na kraju od svake prethodne uzastopno manja od 230.000,00 kuna i godišnji prihod uzastopno u svakoj od prethodne tri godine manji od 230.000,00 kuna. Odluka se donosi u roku predviđenom za podnošenje godišnjih financijskih izvještaja.

O odluci o vođenju jednostavnog knjigovodstva, neprofitna organizacija putem obrasca RNO-P izvještava Ministarstvo financija, Sektor za državno računovodstvo i financijsko izvještavanje, Katančićeva 5, 10000 Zagreb.

Poslovne knjige jednostavnog knjigovodstva

Obvezne poslovne knjige jednostavnog knjigovodstva su:

  • Knjiga blagajne
  • Knjiga primitaka i izdataka
  • Knjiga ulaznih računa
  • Knjiga izlaznih računa
  • Popis dugotrajne nefinancijske imovine

Sve poslovne knjige moraju sadržavati opće podatke o neprofitnoj organizaciji – naziv, adresa, OIB, RNO broj i šifru djelatnosti. Izgled poslovnih knjiga nije propisan, već samo obvezne sastavnice.

Uz obvezne sastavnice pojedine knjige, mogu se uvesti dobrovoljne sastavnice, odnosno evidencije prema potrebama organizacije, a preporučamo da se vode evidencije prema pozicijama koje su propisane obrascem godišnjeg financijskog izvještaja.

Sve poslovne knjige krajem godine se zaključuju, osim popisa dugotrajne nefinancijske imovine.

Novčano načelo iskazivanja poslovnih promjena ne primjenjuje se u svim poslovnim knjigama jednostavnog knjigovodstva.

U slijedećem nastavku pročitajte kako izgleda pojedina poslovna knjiga jednostavnog knjigovodstva, kako ustrojiti pozicije za sastavljanje financijskih izvještaja i primjere vođenja poslovnih knjiga u jednostavnom knjigovodstvu!

 

Neprofitno računovodstvo – jednostavno knjigovodstvo