Glavna uprava Europske komisije za regionalnu i urbanu politiku poziva vas na sudjelovanje u fotografskom natječaju na Facebooku „Europa u mojoj regiji”, čiji je cilj prikazati projekte iz svih dijelova Europe koje financira EU.

Sudionici se na natječaj mogu prijaviti učitavanjem svojih fotografija putem Facebook stranice Europa u mojoj regiji („Prijava putem Facebooka”) na Facebook stranici Europske komisije.

Bilo koja osoba s prebivalištem u EU-u ili zemlji kandidatkinji (Albanija, Bosna i Hercegovina, bivša jugoslavenska Republika Makedonija, Kosovo1 , Crna Gora, Srbija i Turska) ispunjava uvjete za sudjelovanje.

Sudionici mogu predati najviše tri fotografije. Svaka fotografija koja prikazuje projekt koji financira EU unutar države članice Europske unije ili jedne od zemalja kandidatkinja ili potencijalnih zemalja kandidatkinja ispunjava uvjete za sudjelovanje pod uvjetom da negdje na slici budu vidljive zastava EU-a i informacije o financiranju.

Dopušteni su kolaži, odnosno fotografije projekta koji financira EU u obliku kolekcije (dvije ili više samostalnih fotografija zanimljivo postavljenih jedna do druge). Najmanje jedna fotografija iz kolaža mora imati jasno vidljivu zastavu EU-a te informacije o financiranju. Kompozitne fotografije nisu dopuštene: kompozitne fotografije sadržavaju zasebne fotografije koje su kombinirane kako bi činile jednu, čime se mijenja značenje izvornika.

Fotografije je moguće mijenjati i dopuštena je upotreba filtera. Bit će prihvaćene fotografije snimljene pomoću različitih metoda (tj. duga ekspozicija, slaganje) te efekata ugrađenih u fotoaparat. Fotografije koje su uvredljive, pogrdne ili nepristojne te na kojima se otkrivaju nepotrebne osobne informacije bit će odbijene. Fotografije s vodenim žigovima autorskog prava bit će odbijene: međutim, fotografije na kojima se pojavljuju samo datumi ili naslov bit će prihvaćene.

Fotografije je moguće prijaviti u bilo kojem trenutku između 2. svibnja 2017. i 27. kolovoza 2017.

Više o natječaju dostupno je na sljedećoj poveznici.

 

Fotografski natječaj „Europa u mojoj regiji 2017.”
Tagged on: