Humanitarna pomoć prikuplja se u situacijama u kojima je potreba za nekim dobrima velika zbog nastale izvanredne situacije. Otkad postoji institucija humanitarne pomoći, a do sada, pomoć se najčešće prikupljala u situacijama velikih prirodnih katastrofa, primjerice poplava, potresa, ili kako bi se pomoglo ljudima koji žive u teškim životnim uvjetima.

Dajemo vam nastavak sa uputama kako organizirati humanitarnu akciju!

Organizator humanitarne akcije je pravna ili fizička osoba kojoj se rješenjem odobrava provođenje humanitarne akcije. Svaka humanitarna akcija ima svoju oznaku vrste, evidencijsku oznaku, logotip, račun za prikupljanje sredstava (u slučaju da se ona prikupljaju).

Za stjecanje rješenja o odobrenju za provođenje humanitarne akcije (Obrazac broj 5) nadležnom uredu dostavlja se zahtjev kojim se traži njegovo izdavanje, a on sadrži podatke o razvrstavanju planirane akcije te o očekivanom trajanju.

UZ zahtjev dostavlja se i plan provođenje akcije (Obrazac broj 6, u dva primjerka). U njemu se navodi način prikupljanja pomoći i planirani troškovi organiziranja akcije.

Dostavlja se i plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći i kriterijima njezine raspodjele (Obrazac broj 7, dva primjerka).

Što je humanitarna akcija?

Humanitarna akcija je vremenski ograničeno organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika ili u određenu svrhu. Humanitarne akcije imaju obilježje povremenih humanitarnih aktivnosti. Vremensko ograničenje je 90 dana.

Može se provoditi po izdavanju rješenja. Zahtjev (Obrazac broj 5) podnosi se 15 dana prije planiranog početka akcije, uz dodatne podatke.

Humanitarna akcije može se pokrenuti tek nakon toga što rješenje o odobrenu provođenja humanitarne akcije postane valjano.

 

 

 

Raspolaganje sredstvima

Ako se prikupljaju sredstva u novcu, za te potrebe mora se otvoriti zaseban transakcijski račun. Ako se sredstva prikupljaju u gotovini, bez odlaganja moraju se položit na račun humanitarne akcije.

Za prikupljena sredstva sve do podjele pa i za ona koja se ne podijele, odgovara organizator humanitarne akcije.

  • U slučaju nenamjenskog trošenja, rješenjem se nalaže uplata u državni proračun RH.
  • Neutrošena sredstva moraju se proslijediti drugom organizatoru humanitarne akcije po nalogu nadležnog ureda ili ministarstva.

Prikupljena sredstva se ne smiju zadržavati već se moraju dijeliti.

  • Korisniku humanitarne akcije može se za materijalne potrebe dati ili izravno platiti isporučitelja koji neposredno korisniku humanitarne akcije pruži usluge. Dokaz je pružena usluga ili isporučena roba.

Organizatoru humanitarne akcije mogu se podmiriti opravdani troškovi vezani isključivo uz organizaciju i provedbu te humanitarne akcije. Ako organizator ne odluči tako, smatramo da je i sam sudjelovao u toj akciji. Zakon ne pojašnjava što su opravdani troškovi.

 

U slijedećem dijelu donosimo vam informacije o izvješćivanju o provedbi humanitarnih akcija. Prvi dio pročitajte ovdje.

Humanitarna pomoć – kada se prikuplja i kako? II. dio