Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva sve udruge, ustanove, zaklade i fundacije, druge neprofitne pravne osobe, državna tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su tijekom 2016. godine bili organizatori volontiranja, da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju.

Prema članku 33. Zakona o volonterstvu (NN 58/07 i 22/13) i Pravilniku o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 104/15), svaki organizator volontiranja dužan je dostaviti godišnje izvješće o volontiranju.

Izvješće se podnosi Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, kao tijelu nadležnom za praćenje provedbe navedenoga Zakona i razvoja politike volonterstva.

Izvještaj se podnosi za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, a rok za dostavu izvješća je 31. ožujka 2017. godine.
Podsjećamo sve neprofitne organizacije i druge obveznike podnošenja volontiranja da podnesu izvješće o organiziranom volontiranju putem web aplikacije koja se nalazi na adresi http://volonteri.mspm.hr/.

Izvješće o volontiranju čest je dodatan prilog projektnim prijavama na natječajima i korisno ga je imati kao dodatak vašoj projektnoj prijavi! Sretno!

Izvještaj o organiziranom volontiranju u 2016. godini
Tagged on: