Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada”

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada”

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je otvoreni (privremeni) Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) “Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada”. Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva. Natječaj je otvoren do 16. kolovoza

Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2018. godini

Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2018. godini

Cilj poziva je financiranje programa i projekata kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja od interesa je za Zagrebačku županiju, a koje je utvrđeno Odlukom o uvjetima, prioritetnim područjima, kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na financiranje programa

Javni natječaj Zagrebačke županije za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja u 2018. godini

Javni natječaj Zagrebačke županije za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja u 2018. godini

Zagrebačka županija raspisuje javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog i  humanitarnog značenja u 2018. godini. Zagrebačka županija poziva sve udruge i druge neprofitne organizacije (zaklade, vjerske i druge