Javni natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere

Javni natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere

Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju, poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području socijalne, humanitarne, kulturne, odgojno-obrazovne, sportske, zdravstvene, tehničke i informatičke djelatnosti, zatim području promicanja vrijednosti Domovinskog rata, zaštite okoliša te socijalnog poduzetništva da