Moj Zaba Start

Moj Zaba Start

Zagrebačka banka d.d. otvorila je Natječaj za društveno korisne projekte u 2018. godine.   Banka će poduprijet realizaciju najboljih projektnih prijedloga koji na inovativan način rješavaju potrebe društvene zajednice te unapređuju svakodnevni život u zajednici potporom mladima, osobe s invaliditetom,

Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2017./2018.

Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2017./2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (u školskoj godini 2017./2018.). Na Javni poziv svoje programe mogu prijaviti udruge koje

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

Ured za udruge Vlade RH obavio je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020. Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi omogućiti unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola ili kako upravljate financijama udruge

Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola ili kako upravljate financijama udruge

Početak svake godine nam za sobom donosi nekoliko mjeseci u kojima svako malo moramo sustići neke rokove, podnijeti izvještaje, dostaviti obrasce i slično. Kraj ožujka nam donosi još jedan rok, rok za provođenje samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog

Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2018. godini

Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2018. godini

Cilj poziva je financiranje programa i projekata kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja od interesa je za Zagrebačku županiju, a koje je utvrđeno Odlukom o uvjetima, prioritetnim područjima, kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na financiranje programa