Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su programski usmjerene na pružanje usluge savjetovanja i smještaja za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji da se prijave za financijsku podršku programima u skladu s uvjetima ovog Poziva koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje.

Ukupno planirana vrijednost Poziva za 2019. godinu je 2.100.000,00 kuna.

Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr

Rok za dostavu prijava je 13. prosinca 2018. godine.

Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj (2019. – 2021.)
Tagged on: