Grad Umag raspisao je javne natječaje za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u 2019. godini.

Otvorena su dva javna natječaja i to:

 1. Natječaj za sufinanciranje jednogodišnjih programa udruga u području sporta i rekreacije za 2019. godinu
 2. Natječaji za sufinanciranje programa,projekata i manifestacija Udruga u 2019. godinu

 

 1. Natječaj za sufinanciranje jednogodišnjih programa udruga u području sporta i rekreacije za 2019. godinu otvoren je do 26.11.2019. a uvjete prijave i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.
 2. Natječaji za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija Udruga u 2019. obuhvaćaju sljedeće natječaja
  1. Natječaj za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija udruga u području odgoja i obrazovanja
  2. Natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga u području socijalne skrbi i zdravstva
  3. Natječaj za potporu programa, projekata i manifestacija u kulturi
  4. Natječaj za institucionalnu potporu Zajednici Talijana “Fulvio Tomizza” Umag
  5. Natječaj za potporu aktivnosti koje provode udruge proizašle iz NOB-a i Domovinskog rata

Natječaji su otvoreni do 23.11.2019.

 

Preuzeto s www.umag.hr.

 

Natječaji Grada Umaga za projekte udruga u 2019. godini
Tagged on: