Gradonačelnik Grada Labina objavio je Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekta iz područja kulture za 2018.

Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća poziva udruge i ostale neprofitne organizacije da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama koji doprinose razvoju kulture na području Grada Labina.

Prijavitelji sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program, projekt i/ili manifestaciju za sljedeće prioritetno područje:

Očuvanje i njegovanje kulturnih običaja

Udruge i ostale neprofitne organizacije mogu prijaviti programe, projekte i/ili manifestacije koji/e sadrže slijedeće aktivnosti:

Organizacija karnevalskih svečanosti

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 20.000,00 kn, odnosno bit će sklopljen indikativno jedan (1)  Ugovor u rasponu 10.000,00 do 20.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga programa / projekata / manifestacija je 30 dana od dana objave Natječaja, odnosno do 8. studenog 2018. godine.

Sve informacije i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

Grad Labin – Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekta iz područja kulture za 2018.
Tagged on: