Plin VTC d.o.o. osigurao je za 2018. financijska sredstva u svrhu dodjele financijske podrške organizacijama civilnog društva. Raspoloživi iznos za financiranje projekata po ovom natječaju je 100.000 kuna, a rok za prijave je 20. ožujka.

Kategorije natječaja su:

  • Humanitarni projekti i projekti zaštite zdravlja
  • Zaštita okoliša
  • Sport i rekreacija
  • Odgoj, obrazovanje i znanost
  • Kultura i umjetnost

Rok za prijavu je 20. ožujka 2018.

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj poveznici.

Plin VTC d.o.o. raspisao Natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini
Tagged on: