Na ovaj natječaj mogu se javiti isključivo projekti organizacija koje su registrirane kao udruge, zaklade, privatne ustanove, socijalne zadruge, pravne osobe vjerskih zajednica ili druge privatne pravne osobe koje u svom temeljnom aktu imaju definirano neprofitno djelovanje i čije aktivnosti su usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice.

Uzimati će se u obzir isključivo projekti vezani uz jedno od sljedećih programskih područja djelovanja:

  • zaštita okoliša (donacije u ukupnom iznosu od maksimalno 60.000,00 kuna),
  • humanitarni projekti i zaštita ljudskih prava (donacije u ukupnom iznosu od maksimalno 60.000,00 kuna),
  • obrazovanje, znanost i odgoj (donacije u ukupnom iznosu od maksimalno 60.000,00 kuna),
  • sport (donacije u ukupnom iznosu od maksimalno 80.000,00 kuna) i
  • kultura, kulturna baština i umjetnost (donacije u ukupnom iznosu od maksimalno 60.000,00 kuna).

Rok za podnošenje prijava je do 1. ožujka 2018. godine.

Više informacija o Javnom natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete pogledati na sljedečoj poveznici.

Čistoća d.o.o. Split objavila Javni natječaj za dodjelu donacija u 2018. godini
Tagged on: