Nova godina nam se bliži i ako već nismo, sada užurbano planiramo i nove aktivnosti i projekte.

Osim što je planove uvijek dobro imati na papiru, sada ih i moramo kao takve imati.

Na temelju Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14), ministar financija je donio Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija.

Ne trebamo se plašiti ovog naslova, a niti samog Pravilnika. Zapravo nam je ovaj Pravilnik odličan alat koji nam daje upute na koji način sastaviti naše financijske planove. Nije propisano kako treba izgledati Plan / program rada, no i njegovo donošenje je obavezno.

Nekima se na bilo koju pomisao na financije a i planiranje financija odmah bježi, pa vam zato želimo olakšati ovaj dio godine.

Kako i do kada moramo napraviti Financijski plan?

Financijski plan za slijedeću, 2018. godinu, udruga mora donijeti najkasnije do 31.12.(2017.) tekuće godine.

Prijedlog godišnjeg financijskog plana sastavljaju osobe kojima je to u nadležnosti (predsjednik, potpredsjednik, tajnik ili kod udruga koje imaju zaposlenike, osobe koje se bave financijama udruge). Prijedlog financijskog plana zakonski zastupnik udruge podnosi na usvajanje tijelu udruge koje je prema Statutu udruge ovlašteno za to (najčešće je to najviše tijelo udruge, odnosno Skupština). Skupština Financijski plan mora usvojiti do 31.12. tekuće za slijedeću godinu, odnosno Financijski plan za 2018. godinu donosi se na sjednici Skupštine do 31.12.2017.

Financijski plan donose udruge tj. neprofitne organizacije koje obavezno vode dvostavno knjigovodstvo (ne i one koje su dragovoljno prešle na sustav dvostavnog knjigovodstva).

Što sadrži financijski plan?

Financijski plan sastoji se od:

  • Plana prihoda i rashoda
  • Plana zaduživanja i otplata
  • Obrazloženja financijskog plana.

Ako se neprofitna organizacija ne planira zaduživati, u tom slučaju neće sastavljati Plan zaduživanja i otplata.

Plan prihoda i rashoda

Plan prihoda i rashoda nam služi da planiramo izvore sredstava i na što ih se planira utrošiti. Plan prihoda i rashoda priprema se najmanje na razini skupine iz Računskog (kontnog) plana za neprofitne organizacije.

 

Skupine računa iz računskog plana za neprofitne organizacije:

Prihodi Rashodi
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 41 Rashodi za radnike
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 42 Materijalni rashodi
33 Prihodi prema poseb­nim propisima 43 Rashodi amortizacije
34 Prihodi od imovine 44 Financijski rashodi
35 Prihodi od donacija 45 Donacije
36 Ostali prihodi 46 Ostali rashodi
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 47 Rashodi vezani uz finan­ciranje povezanih ne­profitnih organizacija

 

Kako vaš Plan prihoda i rashoda treba izgledati?

Nakon što ste napisali Plan / Program rada, krenite u planiranje troškova i prihoda koje želite ostvariti u slijedećoj godini.

Zašto prvo krećemo od troškova (rashoda u Financijskom planu)?

Nakon što napišemo koje sve aktivnosti i projekte želimo provesti, moramo znati koliko će nas to koštati odnosno koliko novaca moramo potrošiti da bi proveli naše projekte. Tu ćemo uračunati od troškova plaća, honorara, putnih troškova, troškova ureda i drugih materijalnih troškova, do npr. materijala koji nam treba za aktivnosti, npr. materijali za radionice, tisak brošura i sve što znamo da će nam trebati. Kada zbrojimo troškove, znati ćemo koliko novaca moramo uprihoditi tj. koliko sredstava nam treba doći na račun, bilo donacijama, putem natječaja ili nekih drugih izvora.

Tako ćemo naše prihode razvrstati po izvorima, od prihoda od prodaje (ako ju imamo), prihoda od članarina, od imovine, prihoda od donacija (od građana, tvrtki, institucija).

Zadnji korak je spojiti (sučeliti) naše planirane prihode i rashode i utvrditi financijski rezultat koji očekujemo na kraju slijedeće godine. Tu ne smijemo zaboraviti uračunati i preneseni višak ili manjak iz prethodnih godina.

 

Primjer Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu

3 Prihodi 2017. godina 2018. godina
31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 800 1200
32 Prihodi od članarina i članskih doprinosa 5000 6500
33 Prihodi prema poseb­nim propisima 7000 9800
34 Prihodi od imovine 1000 1500
35 Prihodi od donacija 260000 300500
36 Ostali prihodi 5000 3000
37 Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija 200 0
4 Rashodi    
41 Rashodi za radnike 154000 170000
42 Materijalni rashodi 40000 53000
43 Rashodi amortizacije 5000 5000
44 Financijski rashodi 400 350
45 Donacije 0 0
46 Ostali rashodi 30000 41000
47 Rashodi vezani uz finan­ciranje povezanih ne­profitnih organizacija 0 0
Ukupno prihodi 279000 322500
Ukupno rashodi 229400 269350
Višak/manjak tekuće godine 49600 53150
Višak/manjak iz prethodnih godina -350 49250
Višak/manjak za prijenos u iduću godinu 49250 102400

 

Kod izrade Financijskih planova treba biti realan i u planove uvrštavati stavke temeljene kako na prošloj godini tako i na realnoj procjeni opravdanosti neke stavke, a najmanje prema našim željama.

Želimo vam sretno planiranje i da se planovi realiziraju, a ako ne znate kako napraviti Financijski plan, javite nam se!

Nova godina je pred vratima, ne zaboravite na obavezno financijsko planiranje!