Grad Karlovac je objavio Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2017.

Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti projekt na jedno od programskih područja:

  • Programsko područje 1 – Udruge proistekle iz Domovinskog rata
  • Programsko područje 2 – Udruge koje se bave sportskim i kulturnim aktivnostima
  • Programsko područje 3 – Sindikati

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 210.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijava traje do realizacije predviđenih proračunskih sredstava, a najkasnije do 31.12.2017. godine.

Više informacija o Javnom natječaju i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Javni natječaj za financiranje projekata udruga iz Proračuna Grada Karlovca za 2017.
Tagged on: