Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) je izradila e-brošuru naziva „Korak po korak“. Brošura je namijenjena korisnicima bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ te opisuje osnovne korake u provedbi projekta tijekom kojih korisnici i SAFU usko surađuju i daje pregled obveza i odgovornosti obiju strana.

Brošura je dostupna na sljedećoj poveznici.

Objavljena e-brošura Korak po korak za korisnike bespovratnih sredstava OP „Konkurentnost i kohezija“
Tagged on: