Opći cilj programa dodjele bespovratnh sredstava jest povećati socijalnu uključenost mladih, dok će specifične projektne aktivnosti biti moguće usmjeriti na kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, informiranje mladih i pružnje usluge savjetovanja o relevantnim temama,prevenciju nasilja među mladima,unaprijeđenje razvoja socijalnih vještina i kompetencija koje pridonose konkurentnosti na tržištu rada i socijalnom uključivanju mladih odnosno aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Indikativna sredstva u okviru ovog Poziva iznose 12.000.000,00 HRK.

Područje: civilno društvo, socijalna uključenost

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, organizacije civilnog društva

Natječaj je otvoren od 5.7.2017. do 11.9.2017.

Natječajna dokumentacija dostupna je na sljedećoj poveznici.

Natječaj: Podrška programima usmjerenim mladima
Tagged on: