Nakon provedene humanitarne akcije, odnosno kod stalnog prikupljanja humanitarne pomoći, obavezni smo podnijeti izvješća o provedenim aktivnostima!

Pogledajte koje su vam obaveze i na koji način se vrši izvještavanje!

Izvješćivanje i evidencije

Stalni prikupljači:

  • Izvješće o provedbi trogodišnjeg Programa rada pravne osobe kojoj je odobreno stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (Obrazac broj 3, dva primjerka)
  • Vodi evidencije o ukupno prikupljenoj humanitarnoj pomoći te o tome dostavljaju izvješće na Obrascu broj 4 u roku od 30 dana od proteka razdoblja na koje se odnosi predani program rada. U istom roku stalni prikupljač mora dostaviti novi program rada koji se odnosi na iduće tri godine humanitarnog rada. Uz to, mora prema čl. 16. St.1. Zakona dostaviti i dokaz da ima osigurane izvršitelje, prostor i opremu potrebnu za provedbu tog programa.
  • Vodi evidenciju o ukupno prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći te izvješća o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći nadležnom uredu jednom godišnje (Obrazac broj 4) do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Organizator humanitarnih akcija:

  • Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji (Obrazac broj 8, 2 primjerka)

Dostavlja se u roku od 30 dana od dana završetka humanitarne akcije. Uz ovo redoito, privremeno, izvješće, u roku od 15 dana od dana posljednje transakcije povezane s provedenom humanitarnom akcijom dostavlja se i nadležnom uredu.

Ako organizator mora po nalogu državnog ureda ili ministarstva neutrošena financijska sredstva uplatiti na račun neke druge humanitarne akcije, o tom mora dostaviti dokaz na odgovarajućem tijelu koje mu je rješenjem dalo nalog za taj prijenos u roku od 15 dana od tog prijenosa.

 

Iako bi nas količina papirologije mogla obeshrabriti, važno je da naše humanitarne aktivnosti provedemo u skladu s propisima da naš rad i pomoć koju smo organizirali dođe do onih kojima je potrebna!

 

Prvi dio o humanitarnoj pomoći pročitajte ovdje, a drugi dio o povremenom prikupljanju tj. humanitarnim akcijama pročitajte ovdje!

Humanitarna pomoć – kada se prikuplja i kako? III. dio