Financiranje udruga kao organizacija civilnog društva sve više postaje izazov. Najčešći izvori financiranja koji udruge koriste su financiranje projekata iz javnih izvora koji se odobravaju putem natječaja za financiranje.

Velik broj udruga nije upoznat sa ostalim dostupnim načinima financiranja, kao što su donacije i sponzorstva, crowdfunding, fundraising i drugi.

U svibnju poklanjamo besplatno sudjelovanje na edukaciji o načinima financiranja udruga. Poklon mogu ostvariti udruge koje s nama u svibnju ugovore računovodstvene usluge.

Kroz 4 satnu edukaciju proći ćemo vrste natječaja za financiranje projekata za provedbu aktivnosti kojima se ispunjavaju ciljevi udruge (domaći i inozemni natječaji), mogućnosti donacija i sponzorstava, crowdfunding i fundraising, a spomenut ćemo i humanitarne akcije kao oblik financiranja aktivnosti. Dati ćemo pregled obaveza/uvjeta koje udruge najčešće moraju ispuniti kod prijava na natječaje.

Edukacija je namijenjena: novoosnovanim udrugama, kao i udrugama sa iskustvom u prijavljivanjima na natječaje.

Više o edukaciji pronađite OVDJE.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na info@invise-savjetovanje.hr ili 095 599 08 64

 

 

 

U svibnju poklanjamo edukaciju: Načini financiranja za udruge
Tagged on: