Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini kojim poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u Republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske.

Rok za prijavu je 19. svibnja 2017. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na sljedećoj poveznici.

Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini
Tagged on: