Za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine, udruge predaju Skraćeni financijski izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: S-PR-RAS-NPF.

Obrazac Skraćenog financijskog izvještaja o prihodima i rashodima dan je u prilogu Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija (NN 31/2015).

 

Tko su obveznici predaje tromjesečnog izvještaja?

Tromjesečni financijski izvještaj predaju udruge koje su obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva.

Udruga koje je obveznik vođenja dvojnog knjigovodstva i udruga koja udovoljava uvjetima za vođenje jednostavnog knjigovodstva a nije donijela Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela, sastavlja Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima. Izvještaj se sastavlja na obrascu S-PR-RAS-NPF za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017.

Udruge koje vode jednostavno knjigovodstvo ne sastavljaju tromjesečni financijski izvještaj.

Izvještaj se predaje FINA-i do 20. travnja 2017. godine.

Izvještaj se predaje u elektroničkom obliku. Uz izvještaj se predaje Referentna stranica ovjerena pečatom i potpisom zakonskog zastupnika udruge (osoba upisana u Registar udruga kao zakonski zastupnik).

Obrazac financijskog izvještaja možete preuzeti ovdje.

Tromjesečni financijski izvještaji za udruge
Tagged on: